قدیمی ترین قبرستان ایران

قبرستان دارالسلام شیراز

دارالسلام یکی از قدیمی ترین قبرستانهای مسلمانان شیراز در ایران است که متعلق به قرن سوم هجری است. به گفته برخی از محققان این قبرستان قبل از اسلام هم وجود داشته است. در این قبرستان قدیمی سنگهای نفیسی وجود دارد که با خط های کوفی، رقاع، بنائی، ثلث، نسخ ونستلیق کنده کاری شده است و تصاویری از قیچی شانه چکش آینه وابزارهای شغلهای در گور خفتگان بر این سنگ ها حک شده است و خطاطی های موجود به سده هفتم وهشتم ونهم در این قبرستان قدیمی موجود می باشد.این قبرستان تاریخی با بی توجهی مسئولان میراث فرهنگی شیراز در حال تخریب است.قبرستان دارالسلام براى شهر شیراز هویت بخشى مى کند و لازم است که براى حفظ و نگهدارى آن دقت خاصى شود. 


 

www.ErrooorTM.CoM

www.ErrooorTM.CoM

www.ErrooorTM.CoM

www.ErrooorTM.CoM

www.ErrooorTM.CoM

www.ErrooorTM.CoM

www.ErrooorTM.CoM

www.ErrooorTM.CoM

/ 0 نظر / 147 بازدید